Esant poreikiui teikiame mirusiųjų pervežimo paslaugas ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu.