PALIKITE ATSILIEPIMĄ APIE MUS! 

Rašyti atsiliepimą

Mirus artimajam:

 1. Žmogui mirus namuose, mirusiojo kūno negalima liesti, kol mirties nekonstatuos medikai arba, jei mirtis įvyko viešoje vietoje – policijos pareigūnai. Ištikus nelaimei, skambinkite mums. Pasirūpinsime laidojimo eiga, užsakysime šarvojimo salę, kremavimą ar kitas paslaugas taip palengvindami Jūsų skausmą. (+370 671 32208, visą parą)
 2. Mirties faktą nustato:
  • greitosios medicinos pagalbos slaugos specialistai (visą parą);
  • kitas slaugos specialistas, tiesiogiai atlikęs mirusio asmens sveikatos priežiūrą nesant gydytojo (jo darbo metu);
  • šeimos gydytojas (jo darbo metu), jei prižiūrėjo ligonį paskutinėmis jo gyvenimo dienomis;
  • gydytojas-teismo medicinos ekspertas (jei žmogus miršta viešoje vietoje, arba mirtis smurtinė).
 3. Medicininę pažymą, liudijančią mirties faktą, išduoda pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikęs gydytojas (jo nesant – kitas gydytojas).
 4. Su medicinine pažyma, liudijančią mirties faktą, reikia kreiptis dėl mirusio asmens išregistravimo ir mirties liudijimo išrašymo: mieste – į savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrių, kaime – į seniūniją. KAUNE – DAUKŠOS G. 13
 5. Namuose mirusio asmens kūnas į teritorinę lavoninę turėtų būti nugabentas per 2 valandas.
 6. Viešoje vietoje mirusio asmens kūną, pagal policijos ar prokuratūros pareigūnų iškvietimą, gabena (visą parą, septynias dienas per savaitę bei švenčių dienomis) įmonė, kuri yra sudariusi sutartį su miesto ar rajono savivaldybės administracija dėl žmogaus palaikų gabenimo atlikti teismo medicinos tyrimus.
 7. Ligoninėje mirusio asmens kūnas negali būti laikomas joje ilgiau nei 4 paras (už tai moka teritorinės ligonių kasos). Jei didelė ligoninė turi savo patanatominį skyrių su šaldytuvais, kūną galima laikyti ir ilgiau. Vėliau kūnas turi būti perduotas teritorinei lavoninei.
 8. Už asmenų, turinčių gyvenamąją vietą, kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje moka giminės.
 9. Už mirusių benamių kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje turi mokėti savivaldybė.

Laidojimo pašalpa:

 1. Turint mirties liudijimą, liudijantį mirtį, galima kreiptis dėl vienkartinės laidojimo pašalpos , kurios dydis = 8 BSI (bazinė socialinė išmoka).
 2. Laidojimo pašalpa skiriama mirus:
  • Lietuvos Respublikos piliečiui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje;
  • Lietuvoje – užsieniečiui (užsienio valstybės pilietybę turinčiam asmeniui arba asmeniui be pilietybės, turinčiam leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
  • Lietuvoje – asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą;
  • Lietuvoje – visų, aukščiau išvardintų asmenų, vaikui, kai gimsta negyvas (ne mažiau kaip 22 nėštumo savaičių kūdikis).
 3. Teisė gauti laidojimo pašalpą atsiranda nuo asmens mirties dienos, kurios faktą registruoja: mieste – savivaldybės civilinės metrikacijos įstaiga, kaime – seniūnija (išskyrus savivaldybių centrų seniūnijas), užsienyje – Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga.
 4. Laidojimo pašalpa išmokama mirusio asmens šeimos nariui arba kitam laidojančiam asmeniui.
 5. Laidojantis asmuo dėl pašalpos gavimo turi kreiptis į savivaldybės (seniūnijos) socialinės paramos skyrių pagal mirusio asmens buvusią gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens gyvenamąją vietą (ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos).
 6. Reikalingi dokumentai pašalpai gauti:
  • laidojančio asmens prašymas (pildomas savivaldybėje, seniūnijoje arba šių įstaigų interneto svetainėse pateiktos el. prašymo formos);
  • mirties liudijimas (originalas ir jo kopija), išskyrus atvejus, kai vaikas gimė negyvas;
  • laidojančio asmens pasas (asmens tapatybės kortelė, užsienio piliečiui – leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
  • jei Lietuvos Respublikos pilietis mirė užsienyje – užsienio valstybės atitinkamos įstaigos išduotas medicininis mirties liudijimas arba mirties liudijimas (išrašas iš mirčių registro), išverstas į lietuvių kalbą, ir mirusiojo pasas;
  • juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei ar socialinės globos įstaigai.
 7. Laidojimo pašalpa mokama iš savivaldybės biudžeto ir turi būti išmokėta per ne vėliau kaip per 24 valandas po oficialaus kreipimosi.
 8. Laidojantis asmuo, laiku neatsiėmęs pašalpos, turės teisę dar kartą teikti prašymą pašalpai gauti.
 9. Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės (savivaldybės) lėšomis.
 10. Kaune laidojimo pašalpa mokama Nemuno g. 29 Socialinės paramos skyriuje.
 11. Mirus pensininkui ar neįgaliajam reikia kreiptis į SODROS skyrių dėl papildomos pašalpos skyrimo.