Laidojimo paslaugos

Laidojimo paslaugos
Image
Image

Laidojimo paslaugos

Laidojimas

Svarbiausiais gyvenimo momentais esame šalia Jūsų. Suprantame, kaip sunku yra netekti artimo žmogaus, todėl stengiamės padaryti laidotuvių procesą kuo paprastesniu. Mūsų komanda su profesionalumu ir užuojauta padės Jums per šį sudėtingą laikotarpį.

 • Profesionalūs specialistai, kurie pasirūpins kiekviena smulkmena.
 • Individualus požiūris į kiekvieną šeimą.
 • Konkurencingos kainos ir aukšta kokybė.
 • Bendradarbiavimas su kapinių administracija dėl greitesnio proceso organizavimo.
Image

Šias laidojimo paslaugas teikiame visą parą visoje Lietuvoje

Dokumentų, susijusių su mirusiojo laidojimu, tvarkymas;

Kremavimo paslaugos;

Mirusiųjų paėmimas iš namų ar gydymo įstaigos;

Mirusiojo saugojimas šaldymo patalpoje;

Palaikų sutvarkymas;

Laidojimo apeigų organizavimas;

Šarvojimas kliento pageidaujamoje vietoje;

Šarvojimo vietos paruošimas;

Vainikai, gėlės;

Karstai;

Urnos;

Giesmininkų, smuikininko paslaugos;

Fotografo paslaugos;

Karsto nešimas;

Automobilinio katafalko nuoma;

Duobės iškasimas;

Kapo sutvarkymas;

Gedulingi pietūs;

Perlaidojimas;

Tarptautiniai mirusiųjų pervežimai.

Mūsų įmonė yra ekologiškai atsakinga ir draugiška aplinkai – vieni iš nedaugelio prekiaujame ekologiškais presuoto kartono kremavimo karstais, medinėmis nedažytomis ir nelakuotomis urnomis, taip pat galime pasiūlyti suberti po kremavimo susidariusius pelenus į ekologišką, biologiškai suyrančią presuoto lignino kapsulę.

Ką daryti mirus artimajam?

 1. Žmogui mirus namuose, mirusiojo kūno negalima liesti, kol mirties nekonstatuos medikai arba, jei mirtis įvyko viešoje vietoje – policijos pareigūnai. Ištikus nelaimei, skambinkite mums. Pasirūpinsime laidojimo eiga, užsakysime šarvojimo salę, kremavimą ar kitas paslaugas taip palengvindami Jūsų skausmą. (+370 671 32208, visą parą).

 2. Mirties faktą nustato:
  • greitosios medicinos pagalbos slaugos specialistai (visą parą);
  • kitas slaugos specialistas, tiesiogiai atlikęs mirusio asmens sveikatos priežiūrą nesant gydytojo (jo darbo metu);
  • šeimos gydytojas (jo darbo metu), jei prižiūrėjo ligonį paskutinėmis jo gyvenimo dienomis;
  • gydytojas-teismo medicinos ekspertas (jei žmogus miršta viešoje vietoje, arba mirtis smurtinė).

 3. Medicininę pažymą, liudijančią mirties faktą, išduoda pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikęs gydytojas (jo nesant – kitas gydytojas).

 4. Namuose mirusio asmens kūnas į teritorinę lavoninę turėtų būti nugabentas per 2 valandas.

 5. Viešoje vietoje mirusio asmens kūną, pagal policijos ar prokuratūros pareigūnų iškvietimą, gabena (visą parą, septynias dienas per savaitę bei švenčių dienomis) įmonė, kuri yra sudariusi sutartį su miesto ar rajono savivaldybės administracija dėl žmogaus palaikų gabenimo atlikti teismo medicinos tyrimus.

 6. Ligoninėje mirusio asmens kūnas negali būti laikomas ilgiau nei 4 paras (už tai moka teritorinės ligonių kasos). Jei didelė ligoninė turi savo patanatominį skyrių su šaldytuvais, kūną galima laikyti ir ilgiau. Vėliau kūnas turi būti perduotas teritorinei lavoninei.

 7. Už asmenų, turinčių gyvenamąją vietą, kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje moka giminės.

 8. Už mirusių benamių kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje turi mokėti savivaldybė.

Kaip gauti laidojimo pašalpą?

 1. Turint mirties liudijimą, galima kreiptis dėl vienkartinės laidojimo pašalpos į savivaldybės administraciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba ten, kur savo gyvenamąją vietą buvo deklaravęs mirusysis asmuo.

 2. Laidojimo pašalpa skiriama mirus:
  • Lietuvos Respublikos piliečiui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje;
  • Lietuvoje – užsieniečiui (užsienio valstybės pilietybę turinčiam asmeniui arba asmeniui be pilietybės, turinčiam leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
  • Lietuvoje – asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą;
  • Lietuvoje – visų, aukščiau išvardintų asmenų, vaikui, kai gimsta negyvas (ne mažiau kaip 22 nėštumo savaičių kūdikis).

 3. Teisė gauti laidojimo pašalpą atsiranda nuo asmens mirties dienos, kurios faktą registruoja: mieste – savivaldybės civilinės metrikacijos įstaiga, kaime – seniūnija (išskyrus savivaldybių centrų seniūnijas), užsienyje – Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga.

 4. Laidojimo pašalpa išmokama mirusio asmens šeimos nariui arba kitam laidojančiam asmeniui.

 5. Laidojantis asmuo dėl pašalpos gavimo turi kreiptis į savivaldybės (seniūnijos) socialinės paramos skyrių pagal mirusio asmens buvusią gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens gyvenamąją vietą (ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos).

 6. Reikalingi dokumentai pašalpai gauti:
  • laidojančio asmens prašymas (pildomas savivaldybėje, seniūnijoje arba šių įstaigų interneto svetainėse pateiktos el. prašymo formos);
  • mirties liudijimas (originalas ir jo kopija), išskyrus atvejus, kai vaikas gimė negyvas;
  • laidojančio asmens pasas (asmens tapatybės kortelė, užsienio piliečiui – leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
  • jei Lietuvos Respublikos pilietis mirė užsienyje – užsienio valstybės atitinkamos įstaigos išduotas medicininis mirties liudijimas arba mirties liudijimas (išrašas iš mirčių registro), išverstas į lietuvių kalbą, ir mirusiojo pasas;
  • juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei ar socialinės globos įstaigai.

 7. Laidojimo pašalpa mokama iš savivaldybės biudžeto ir turi būti išmokėta ne vėliau kaip per 24 valandas po oficialaus kreipimosi.

 8. Laidojantis asmuo, laiku neatsiėmęs pašalpos, turės teisę dar kartą teikti prašymą pašalpai gauti.

 9. Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės (savivaldybės) lėšomis.

 10. Kaune laidojimo pašalpa mokama Nemuno g. 29, Socialinės paramos skyriuje.

 11. Mirus pensininkui ar neįgaliajam reikia kreiptis į SODROS skyrių dėl papildomos pašalpos skyrimo.

Norite užsakyti laidojimo paslaugas?

Paskambinkite mums

Mielai atsakysime į visus Jūsų klausimus ir nemokamai suteiksime konsultaciją apie laidojimo paslaugas Lietuvoje. Padėsime organizuoti laidojimą.

Pagalbos telefonas
Visą parą
Support

Kremavimas

LaidojimAS

Kontaktai

Dirbame visą parą